• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Bekymring/klage som gjelder barnehage

Informasjon

Kort fortalt

Her finner du informasjon om hvordan du kan gå fram hvis du som forelder er bekymret for eller ønsker å klage på forhold i barnehagen. Det kan være forhold som handler om barnas sikkerhet i barnehagen, eller bekymring for barnehagens pedagogiske kvalitet og innhold. Kontakt først styrer eller daglig leder i barnehagen, dersom det ikke fører frem kontaktes barnehagemyndighet i kommunen. Siste mulighet er å klage til Statsforvalteren.

Barnehagen

En åpen dialog mellom foreldre og ansatte er viktig og du skal alltid kontakte barnehagens ledelse først hvis du er bekymret. Snakk først med pedagogisk leder. Dersom dere ikke finner en løsning på problemet tar du kontakt med barnehagens leder. Det er barnehagens leder som er ansvarlig for barnehagetilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Barnehagens eier

Hvis du opplever at barnehagens ledelse ikke tar din bekymring eller klage på alvor kan du melde fra videre til barnehagens eier. Det er barnehageeier som er juridisk ansvarlig for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Det er Tysvær kommune som eier de kommunale barnehagene, og de private barnehagene har ulike private eiere. Kontaktinformasjon om barnehageeier skal finnes på den enkelte barnehages hjemmeside.

Hvis bekymringen din gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Barnehagemyndigheten i kommunen

Hvis du opplever å ikke bli møtt på din bekymring eller klage, verken hos styrer/daglig leder eller barnehageeier, kan du ta kontakt med Tysvær kommune. Kommunen har ansvar for tilsyn av alle barnehagene, og skal påse at barnehagene følger bestemmelsene i barnehageloven med forskrifter.

En klage kan dreie seg om pedagogisk innhold, bemanning eller samarbeid med barnehagen. Barnehageloven pålegger barnehagene å ha et trygt og godt miljø for barna. Det innebærer at barnehagene skal ha nulltoleranse mot alle typer krenkelser, plikt til å gripe inn, arbeide forebyggende og plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt).

Statsforvalteren

Hvis du opplever at din bekymring eller klage ikke blir møtt av avdeling barnehage i kommunen er det Statsforvalteren i Rogaland som er siste klageinstans.

Hva skjer med klagen din?

Når barnehagemyndigheten mottar melding vurderer vi først om innholdet omfattes av barnehagelovens bestemmelser. Saksgangen følger forvaltningslovens prinsipper. Dette innebærer blant annet at kommunen skal sørge for at saken opplyses så godt som mulig og at partsinteressene varetas gjennom innsyn i sakens dokumenter og rett til å uttale seg.

Hvis et eventuelt tilsyn avdekker ulovlige eller uforsvarlige forhold i barnehagen vil barnehagen få pålegg om å rette forholdet. Du som melder vil bli orientert om utfallet i saken.

Tysvær kommune er underlagt offentlighetsloven og offentlighetsprinsippet. Dette innebærer at kommunens saksdokumenter som hovedregel er fritt tilgjengelig for enhver som ønsker å gjøre seg kjent med dem. Oversikt over kommunens korrespondanser er offentlig og finnes i egen postliste på kommunens hjemmeside. Kommunen behandler innsynskrav etter offentlighetslovens bestemmelser. Dersom meldingen din inneholder taushetsbelagte opplysninger vil disse unntas offentligheten.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader