• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om betalingsreduksjon på økonomisk grunnlag,

Informasjon

Informasjon

Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen i barnehage skal ikke utgjøre mer enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Er inntektene under denne grensen, kan man søke om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4-, og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Vedtaket gjelder for ett år av gangen. Du må derfor søke for hvert barnehageår. Søkes det før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 15. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Når du sender inn søknaden må du legge ved følgende:

  • kopi av siste skattemelding
  • dokumentasjon på inntekt som ikke er oppført i skattemeldingen

Stemmer ikke dagens inntekt med skattemeldingen, må det i tillegg legges ved utskrifter av lønnsutbetaling de tre siste månedene og/eller vedtak fra NAV.

NB! Søknadsskjemaet gjelder samlet for begge ordningene om redusert foreldrebetaling. Vi vil beregne hva som er korrekt redusert foreldrebetaling ut fra opplysningene i søknaden.

Mer informasjon om ordningen og inntektsgrenser finner du her

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader